Opłaty za śmieci w Przasnyszu – w górę!

Zgodnie z uchwałą podjętą 28 czerwca przez radnych Rady Miejskiej w Przasnyszu, z dniem 1 sierpnia wejdą w życie nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk komentuje:
– Jako jedna z nielicznych gmin nie podnosiliśmy opłat za odbiór odpadów od 2014 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie samofinansowania, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Oznacza to, że Miasto nie może dokładać, bo będzie działać wbrew prawu. Już na przełomie 2017/18 roku mieliśmy problemy z płatnościami, ale po kolejnych podwyżkach za zagospodarowanie odpadów w instalacjach, tzw. RIPOK-ach, do których odpady są wywożone, nie ma już żadnej możliwości, by system sam się finansował. W październiku, a najdalej w listopadzie, nie mielibyśmy funduszy na zapłatę za odbiór odpadów.

Burmistrz ma nadzieję, że znacząca różnica między opłatą za odpady, które są segregowane a tymi zmieszanymi, wpłynie na zmianę podejścia mieszkańców do tematu odpadów. Liczy, że zwiększy się poziom segregacji w naszym mieście, bo kwota za segregowane wzrasta z 8 zł do 9 zł, a przy odpadach zmieszanych z 12 do 18 zł. Każdemu więc będzie się opłacać segregować, i rolą zarządców budynków wielorodzinnych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) jest stworzenie warunków do segregacji.

Opłaty za pojemniki przy zbiórce selektywnej będą wyglądać następującą:
pojemnik do 120 l – 11 zł
pojemnik powyżej 120 do 240 l – 22 zł
pojemnik o pojemności powyżej 240 do 11001 l – 92 zł

Opłaty za pojemnik przy zbiórce nieselektywnej:
za pojemnik do 120 l – 21 zł
pojemnik powyżej 120 do 240 l – 42 zł
pojemnik o pojemności powyżej 240 do 11001 – 142 zł
pojemnik powyżej 1100 1 – 715 zł

źródło: UM Przasnysz

Powiązane posty