Porozumienie koalicyjne PPP-PiS w Radzie Powiatu Przasnyskiego

23 października 2018 roku osoby wybrane na kolejną kadencję Rady Powiatu z komitetów Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Ponad Podziałami zdecydowały o zawarciu porozumienia koalicyjnego, które wyłoni nowe władze Powiatu Przasnyskiego oraz określa priorytety do działania na rzecz mieszkańców powiatu w przyszłej kadencji.

W umowie koalicyjnej podkreślono dbałość o harmonijny rozwój całego powiatu. Szczególną troską ma być objęta sfera rozwoju gospodarczego i rynku pracy, a także oświaty. Sprawy mieszczące się w zadaniach powiatu mają być zgodnie prowadzone przez członków koalicji.

Jednocześnie w umowie podkreślono, że inwestycje rozpoczęte w gminie Chorzele takie jak obwodnica, strefa gospodarcza, zbiornik retencyjny czy edukacyjny inkubator przedsiębiorczości będą kontynuowane przez nowe władze Powiatu Przasnyskiego.

Kandydatem na Starostę Przasnyskiego popieranym przez radnych koalicji PiS-PPP ma być Krzysztof Bieńkowski z PiS, a na Wicestarostą miałby zostać Waldemar Trochimiuk.

Pod umową koalicyjną podpisało się 9 osób, które zwyciężyły w wyborach do Rady Powiatu i stanowią większość w nowym składzie rady. Obecna kadencja Rady Powiatu trwa do 16 listopada i dopiero po tym terminie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowej rady Powiatu i wybór władz powiatowych.

Powiązane posty