Przasnyska firma Rembud wybuduje kryte lodowisko w Przasnyszu

Rada Powiatu Przasnyskiego podejmie w dniu 16 października b.r. uchwałę o zwiększeniu budżetu powiatu o 3,2 mln zł na budowę krytego lodowiska w Przasnyszu, rozbiórkę nieużytkowanych budynków przy ZSP w Przasnyszu, remont internatu, całościowe zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem wokół Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

Przetarg na budowę lodowiska wraz z robotami towarzyszącymi odbył się w dniu 25 września b.r.

Niestety cena najtańszego wykonawcy jest o 3,2 mln zł większa niż przywidywał budżet Powiatu. Zarząd Powiatu jest jednak zdania, że taniej już nie będzie.

Wzrost cen jest zjawiskiem powszechnym. Dlatego proponuje Radzie Powiatu zwiększenie budżetu na to zadanie i podpisanie umowy z najtańszym wykonawcą, firmą REMBUD Sp. z o.o. w Przasnyszu.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powiązane posty