Przasnyski projekt najlepszy na Mazowszu

W tegorocznym konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie projekt pt. „Twarzą w Twarz” z Przasnysza, otrzymał najwyższą liczbę punktów w ścieżce inicjatywa oddolna.

Projekt „Twarzą twarz” autorstwa mieszkańców Zawodzia zdeklasował konkurencję zajmując pierwsze miejsce na Mazowszu. W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 305 wniosków: w tym 202 na inicjatywy oddolne, 88 – na rozwój organizacji oraz 15 – na wsparcie grup samopomocowych. Konkurs składał się z dwóch etapów. Przed Lokalnymi Komisjami Oceniającymi w drugim etapie konkursu zaprezentowało się 127 grup, a tylko 54 uzyskało dofinansowanie!

Autorkami projektu są : Katarzyna Orłowska, Małgorzata Sawczenko i Mariola Orłowska. Działania wspiera: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu i Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej.

– Pierwszy etap wymagał od nas napisania projektu i przedstawienia budżetu komisji oceniającej. Kolejnym etapem była część praktyczna – prezentacja w Ostrołęce , na którą przygotowaliśmy plakaty ukazujące planowaną realizację projektu – mówią autorki.

Projekt będzie realizowany od 1 września do 30 listopada. Podejmowane działania są innowacyjne i dotychczas niespotykane. Autorki zapowiadają niespodziankę. Jeszcze o nich usłyszymy…

 

Powiązane posty