Sukces Mateusza Szemplińskiego w konkursie recytatorskim

Mateusz Szempliński z III gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej zajął drugie miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej, który odbył się 14 listopada w Dzierzgowie pod patronatem wójta tejże gminy.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów ze szkół w: Rzęgnowie, Dzierzgowie, Grudusku i oczywiście z Krzynowłogi Małej. Naszą gminę reprezentowali – oprócz wspomnianego Mateusza, także Wiktoria Mostowa i Zuzanna Chmielińska z klasy VII.

Członkowie komisji, oceniając wykonanie każdego z uczestników, brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne, pomysłowość interpretacji, dykcję. Sami uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny i poważnie podeszli do tego zadania. Tym większy więc wymiar sukcesu Mateusza.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody pocieszenia.

Źródło: http://www.krzynowlogamala.pl

Powiązane posty