Rusza kolejny etap przebudowy ważnej dla powiatu przasnyskiego drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie gm. Dzierzgowo i Grudusk

Z drogi korzystają również mieszkańcy powiatu przasnyskiego, zwłaszcza Gmin Krzynowłoga Mała i Chorzele. O przebudowę wraz z marszałkiem Adamem Struzikiem zabiegała przasnyszanka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk oraz starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i radni powiatowi, zwłaszcza z terenu Gminy Krzynowłoga Mała: Bogdan Kruszewski i Maria Malińska, a Gminy Czernice Borowe i Przasnysz: Mariusz Szempliński i Rafał Gotowiec oraz Chorzele: Wojciech Piórkowski.

Jeszcze we wrześniu rozpocznie się realizacja II etapu przebudowy drogi woj. nr 616 na odc. ponad 5,7 km od m. Żaboklik do m. Rąbież Gruduski na terenie gmin Dzierzgowo i Grudusk. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 31 sierpnia przekazał wykonawcy plac budowy. Roboty potrwają do 30 września 2019r. Koszt przebudowy drogi to niemalże 22 mln zł (21 mln 997 tys. zł). Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm z liderem: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Urbanowski” z Makowa Mazowieckiego.

Zakres robót obejmie wzmocnienie konstrukcji drogi, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę odwodnienia drogi wraz ze zbiornikiem odparowującym. Przebudowane zostaną również przepusty pod drogą a skrzyżowania zostaną odpowiednio oświetlone. W trosce o pieszych użytkowników drogi na terenie zabudowanym powstaną chodniki. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w m. Rzęgnowo wybudowane zostanie rondo.

Jest to już kolejny etap przebudowy drogi nr 616. W ubiegłym roku za kwotę ponad 6 mln 129 tys. zł Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zakończył przebudowę I odcinka drogi o dł. 2, 3 km od m. Rąbież Gruduski do m. Grudusk (skrzyżowanie z drogą woj. nr 544).

Łącznie na przebudowę 8 km drogi nr 616 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 28 mln zł.

W związku z realizacją robót drogowych zarówno mieszkańcy jak i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Dołożymy wszelkich starań aby niedogodności były mniejsze. Prosimy jednak o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu – informuje wiceprzewodnicząca Wiesława Krawczyk.

Jak informuje Paweł Łada z przasnyskiego starostwa – w przyszłym roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ciechanowie zobowiązał się znieść ograniczenie ruchu pojazdów o tonażu powyżej 16 ton. Do tego czasu mieszkańcy (przedsiębiorcy) korzystający z tej drogi, mogą uzyskać w MZD w Ciechanowie zezwolenie na dojazd samochodów i maszyn powyżej 16 ton – do miejsca zamieszkania lub prowadzenie działalności.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powiązane posty